Aquesta publicació està disponible en: caCatalà enEnglish (Anglès) esEspañol (Castellà)

Diu el mite que al bell mig de l’hort d’Hera, regal de casament que va rebre de Gea situat a l’occident de l’Occident, fruïen unes pomes daurades d’un portentós pomer car feien immortal a qui les tastava. Tres nimfes filles de la Nit anomenades Hespèrides prenien cura del bell jardí en companyia de Ladôn, el drac de cent caps. En realitat, Ladôn era l’encarregat de la custodia donat l’esbojarrament propi de la naturalesa de les nimfes. Cada un dels cent caps del drac prodigiós parlava una llengua diferent sense que això representés cap embolic d’enteniment.

La revista electrònica que avui tenim el goig de presentar-vos pren el seu nom del drac mític, doncs neix amb la ferma voluntat de protegir i preservar el tresor més preuat de la francmaçoneria constituït pels seus valors i principis, sempre fermament oposats a l’obscurantisme, al fanatisme i el fonamentalisme. Valors que volem protegir com la llibertat de consciència, la tolerància, el dret a la diversitat, la llibertat, la justícia social, la fraternitat universal o la igualtat, orientats tots ells a l’ideal de progrés de la humanitat i que poden ser malauradament en perill, si ens atenem a les senyals del present i les prenem com a auguris de futur.

La maçoneria constitueix en si mateixa un “jardí de flors rares”, bigarrat d’una riquesa simbòlica en extrem complexa i extraordinària, fruit de l’acumulació al llarg dels segles de tradicions molt diverses, algunes d’elles de difícil per no dir impossible rastreig, com a conseqüència de que al seu si sempre han trobat empara pensaments filosòfics i metafísics minoritaris o perseguits. Un drac, cent caps, cent llengües diferents. No som, en aquest sentit, nouvinguts a la primera línia de la defensa de la llibertat de pensament i d’opinió, doncs l’ètica que proposa la maçoneria predisposa als seus membres cap a l’acció. Ho farem a LADON, de cent formes diferents, amb cent veus distintes, a voltes discrepants, però totes des de la voluntat de servir de forma modesta al debat públic a la nostra societat.

El passat 27 de Febrer de 2017 el President de la República de França, François Hollande, va visitar la seu històrica del Gran Orient de França en el marc de les commemoracions que arreu del món es celebren aquest any amb motiu del 300 aniversari del naixement de la maçoneria moderna o especulativa. Del seu llarg discurs vull destacar dos paràgrafs, dues idees. El primer es relaciona amb el pensament: “En un principi, i vostès ho recordaran, hi havia la voluntat d’alguns esperits brillants d’associar la raó científica dels savis, l’ideal humanista dels filòsofs i l’aspiració a la transcendència dels artistes. Aquesta conjugació produí finalment el vostre ideari i la vostra voluntat”.

El segon paràgraf es relaciona amb l’acció com a expressió d’aquesta voluntat: “La major part de les lleis de llibertat adoptades entre 1870 i 1914 varen ser pensades i treballades a les lògies: la autorització dels sindicats, el dret d’associació, la llibertat de premsa, han estat puntals de progrés sovint sostingut pels francmaçons i, a més, en la gran lluita per la laïcitat, els francmaçons sempre han estat avantguarda per afirmar la neutralitat de la República, per establir una escola lliure d’influències exteriors, per demanar la separació Esglèsia-Estat i que sigui plenament reconegut al ciutadà el seu dret a creure o no creure.”

Avui és per les dones i homes de l’Associació Filantròpica de Francmaçons del Vallès un dia de joia doncs el naixement de LADON es l’inici d’una acció que expressa la ferma voluntat de divulgar el nostre ideari. Gràcies per la vostra atenció.